Finance

Werkgroep "finance"

Deze werkgroep werd gevormd tijdens het voorbereidingsproces van het kamp en is samengesteld uit mensen die betrokken zijn bij Ausgeco2hlt & Reclaim the Fields. De werkgroep maakte een budget plan; heeft aanvraag gedaan voor ondersteundende financiering (XminY, Alert, fondsen van Oostenrijkse universiteiten); doet administratieve taken; is verantwoordelijk voor de bankrekening, transfers etc.; en beantwoordt alle vragen met betrekking tot geld verbonden aan deze kampen.

 

Uitgaven

De  organisatie van beide kampen en de gezamelijke actiedagen kost heel wat,  bijvoorbeeld: infrastructuur (tenten, toiletten, douches, keuken  etc.), mobilisatie, materialen voor acties en workshops, EHBO  materialen, interpretatie materialen, transport mensen &  anti-repressie. Alle mensen die meehelpen aan de organisatie doen dit op volledige vrijwillige basis. Als je een idee hebt voor een solidair evenement om geld in te zamelen, laat het ons weten!! Dank aan iedereen die ons help om deze kampen mogelijk te maken!

 

Administratie

Wij  streven ernaar om het financiële verhaal achter de kampen zo  transparant  mogelijk te houden en het is nodig om de administratie goed bij the houden, zodat we hierover duidelijk aan de fondsen organisaties kunnen rapporteren. We  willen het kamp toegankelijk houden voor alle mensen, dat betekent dat we proberen de prijzen zeer laag te houden. We willen duidelijk communiceren welke kosten werden gemaakt en wat onze inkomsten zijn. Tenminste willen we de kosten kunnen dekken. Indien we meer inzamelen zal dit worden ingezet tegen de voortdurende strijd tegen bruinkoolwinning in het Rijnland.

 

Tijdens kampen: diverse donatieboxen & soli-bar

Er is geen entreeprijs voor de kampen, maar we vragen donaties voor bepaalde aspecten in het kamp met gebruik van donatie potten. In de info tent zullen er donatie potten zijn voor voedsel, anti-repressie,  interpretatie, infrastructuur, restitutie voor reiskosten (voor deelnemers en workshop organisatoren die behoefte hebben aan financiële steun). Tijdens de lunch en het avondeten zal er een donatie pot voor voedsel in de keuken staan.Tijdens het kamp zullen mensen van de werkgroep "finance" zich presenteren in de kamp vergaderingen.

Het idee is om de kampen te beginnen met een duidelijk overzicht in de vorm van een diagram dat laat zien welke kosten werden gemaakt voor welke aspecten van het kamp. Tijdens de kampen zal de werkgroep van tijd tot tijd een barometer presenteren die laat zien hoeveel donaties binnen zijn gekomen en hoeveel er nog mist.

Er zal een soli-bar op het kamp zijn waar drankjes worden verkocht voor  kost-prijs (zo goedkoop mogelijk), mensen kunnen extra donaties geven. De inkomsten van de bar moet voldoende zijn de eigen kosten te dekken. We streven er ook naar dat de voedsel pot voldoende is om alle maaltijden, gekookt door Rampenplan, te bekostigen. De andere donatie potten kunnen in geval van tekorten worden  ondersteund door geld verkegen via ondersteunde fondsen en   soli-acties. Als donatie potten meer ontvangen dan de gemaakte kosten kunnen we samen besluiten om dit geld te gebruiken voor anti-repressie of om tekorten in andere potten te compenseren.

VISA & transport restitutie

Er is een beetje geld gereserveerd om VISA's te bekostigen, als mensen die nodig hebben. We willen VISA's graag restitueren voor 100%. Als uw financiële situatie moeilijk is, is het mogelijk reiskosten vergoeding te vragen. Voor beide restitutie mogelijkheden is een beetje geld gereserveerd en we kunnen hiervoor ook donaties in zamelen tijdens de kampen.  Verzoeken  voor VISA & transport restitutie kunnen worden verzonden naar de  contactpersonen van de werkgroep "finance" via het e-mailadres van de werkgroep.

Probeer om uw verzoek te sturen vóór 31 juli.

Neem contact met ons op: contactfinance2013 [at] riseup.net